Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Πιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της επιθεώρησης που πραγματοποίησε ο Φορέας Πιστοποίησης QMSCERT o ΑΣ Συκολόγου πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2-1, 2-2/3 για την καλλιέργεια της ελιάς.

Με το πιστοποιητικό επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση των διαδικασιών και των καλλιεργητικών πρακτικών που εφαρμόζουν οι παραγωγοί του ΑΣ Συκολόγου με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελαιοκαλλιέργειας και της παραγωγής ελαιολάδου υψηλής ποιότητας

Επιστροφή