Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Σε πλήρη ετοιμότητα το ελαιουργείο του ΑΣ Συκολόγου

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το ελαιουργείο του ΑΣ Συκολόγου για να εξυπηρετήσει και αυτή την ελαιοκομική περίοδο τους παραγωγούς της περιοχής.

Το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στα μέσα του Νοεμβρίου. Στο ελαιουργείο τη νέα χρονιά θα λειτουργήσουν παράλληλα γραμμή κοινής άλεσης και γραμμή μεμονωμένης άλεσης. Για να λειτουργήσουν και οι δύο γραμμές κατά το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες κτιριακές επεμβάσεις και η εγκατάσταση του εξοπλισμού παραλαβής, πλυσίματος και ζύγισης του ελαιοκάρπου που προμηθεύτηκε ο Συνεταιρισμός μέσω του προγράμματος ΟΕΦ. Επιπλέον, μέσω του ίδιου προγράμματος ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση νέου decanter και φυγοκεντρικών διαχωριστήρων εξοπλισμός που θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία για πρώτη φορά την ελαιοκομική περίοδο 2019-2020.

Επιδίωξη του Συνεταιρισμού είναι η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγει και η εξασφάλιση μιας δίκαιης τιμής για τους παραγωγούς της περιοχής του Συκολόγου. Για το λόγο αυτό έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι παραγωγικές διαδικασίες, και οι παραγωγοί μπορούν να είναι όχι μόνο βέβαιοι για την ποσότητα του ελαιολάδου τους αλλά και για για την ποιότητα αυτού.

Με τη συσκευή ελαιοπεριεκτικότητας που έχει προμηθευτεί ο Συνεταιρισμός όχι μόνο εξυπηρετείται η γραμμή της κοινής άλεσης αλλά είναι δυνατός και ο προγραμματισμός της συγκομιδής του ελαιοκάρπου στον πλέον κατάλληλο χρόνο από τους παραγωγούς, διασφαλίζοντας τις βέλτιστες αποδόσεις σε ελαιόλαδο.

Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο ΑΣ Συκολόγου για τον εσκυγχρονισμό του ελαιουργείου αποτελούν μεταξύ άλλων και μια ένδειξη σεβασμού στο καταναλωτικό κοινό το οποίο στηρίζει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ ΒΙΑΝΝΟΣ.

Επιστροφή