Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Μια πρακτική με πολλαπλά οφέλη

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός οξύνεται διαρκώς οι παραγωγοί του ΑΣ Συκολόγου καλούνται όχι μόνο να μην εγκαταλείψουν την ελαιοκαλλιέργεια αλλά να συνεχίσουν να παράγουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης. 
Στην προσπάθεια αυτή ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και ειδικότερα στον εμπλουτισμό του με οργανική ουσία η οποία επηρεάζει θετικά και ρυθμίζει σε σημαντικό βαθμό το σύνολο των ιδιοτήτων του εδάφους. 


Προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζονται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο ΑΣ Συκολόγου στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί ως ΟΕΦ. Με πυρήνα την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων κλαδέματος. Η νέα προσέγγιση που επιχειρείται είναι η θεώρηση των υπολειμμάτων ως μια σημαντική εισροή στην καλλιέργεια και όχι ως ένα μη χρήσιμο παραπροϊόν της καλλιέργειας. Μια θεώρηση που επιτρέπει τον περιορισμό της χρήσης ανόργανων λιπασμάτων και εξασφαλίζει άμεσα αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους και βελτίωση της δομής του. Μια θεώρηση που έμμεσα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 


Ο ΑΣ Συκολόγου επενδύοντας στην επέκταση της πρακτικής αυτής έχει προμηθευτεί κατάλληλο εξοπλισμό για το θρυμματισμό των υπολειμμάτων κλαδέματος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί από τους παραγωγούς του. 

Επιστροφή