Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού στην καλλιέργεια της ελιάς

Η καλλιέργεια της ελιάς στην στην Κρήτη αποτελεί την οικονομικά σημαντικότερη αγροτική δραστηριότητα καθώς ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της ασχολείται με αυτή.
Η ελιά είναι εγκλιματισμένη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό σε περιόδους όπου το ύψος των βροχοπτώσεων είναι χαμηλό. 
Όταν όμως η καλλιέργεια ελιάς έχει αυξημένους παραγωγικούς στόχους τότε το νερό αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο και τότε αρχίζει να τίθεται το ζήτημα της ορθολογικής άρδευσης των καλλιεργειών. 


Στην περιοχή του Συκολόγου παρατηρούνται κατά περιόδους φαινόμενα χαμηλής διαθεσιμότητας νερού γεγονός που επηρεάζει το ύψος της παραγωγής και την καρποφορία. Αυτό οφείλεται στις έντονες διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού κατά τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων.
Παρακάτω παρατίθενται κάποιες βασικές συμβουλές για την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου:
Εφαρμογή στάγδην άρδευσης, καθώς είναι η πιο αποδοτική μέθοδος άρδευσης με τις λιγότερες απώλειες
Ετήσια συντήρηση του ατομικού και συλλογικού δικτύου άρδευσης και συχνός έλεγχος από τους παραγωγούς για τυχόν διαρροές που οδηγούν σε απώλειες νερού και υπερβολικές χρεώσεις.
Αποφυγή άρδευσης σε συνθήκες υψηλής εξάτμισης (πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι)
Αποφυγή υπερβολικών αρδεύσεων καθώς δεν ευνοούν την παραγωγή. Αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως η ανάπτυξη ζιζανίων και εμφάνιση ασθενειών.


Σωστή και προσεκτική άρδευση κατά τα κρίσιμα στάδια της άνθισης, της καρπόδεσης και της ελαιοποίησης
Μετά το κλάδεμα να εφαρμόζονται σκευάσματα που μειώνουν τη συνολική διαπνοή
Ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων κλαδέματος που θρυμματίζονται
Αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος με οργανική λίπανση ή τεχνητή φυτοκάλυψη (χλωρή λίπανση). Οι πρακτικές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να συγκρατούν μεγάλές ποσότητες υγρασίας στο έδαφος
Ορθολογική χρήση λιπασμάτων
Σε περιόδους μειωμένης διαθεσιμότητας νερού, εφαρμογή της ελάχιστης απαιτούμενης άρδευσης κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της ελιάς (ελλειμματική άρδευση)

Προς την κατεύθυνση της μείωσης των απωλειών αρδευτικού νερού, ο ΑΣ Συκολόγου εφάρμοσε κατά την περίοδο 2015-2018 ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης τμημάτων των αρδευτικών δικτύων στα οποία παρατηρούνταν απώλειες λόγω φυσιολογικών φθορών. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται και κατά την περίοδο 2018-2021 (στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ).

Επιστροφή