Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά

Δείτε εδω το δελτίο γεωργικής προειδοποίησης με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της ελιάς

Επιστροφή