Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Στόχος η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού

Αντιμετωπίζουμε το νερό ως έναν πολύτιμο πόρο και όχι μόνο ως μια εισροή για την παραγωγή του ελαιολάδου μας. Σε αυτή την πρόταση συμπυκνώνεται η προσπάθεια που αναπτύσσει ο ΑΣ Συκολόγου για να ανταποκριθεί στις συνθήκες ξηρασίας που εντείνονται τα τελευταία χρόνια.

Η φετινή χρονιά ήταν πλούσια σε βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των πηγών άρδευσης, Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν πρόκειται να αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθειά του ΑΣ για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης των ελαιώνων των μελών του Συνεταιρισμού είναι αρδευόμενο κατά την περίοδο 2015-2018 υλοποιήθηκε (μέσω του προγράμματος ΟΕΦ) μαζική προμήθεια αρδευτικών και σταλακτηφόρων σωλήνων προς αντικατάσταση καταστραμμένων τμημάτων των αρδευτικών δικτύων εντός των ελαιώνων. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό περιορισμό απωλειών αρδευτικού νερού.

Παράλληλα οργανώθηκε ένα σχέδιο εκτεταμένης συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών σε θέματα άρδευσης το οποίο είχε ως στόχο τον εξορθολογισμό της άρδευσης και την προσαρμογή αυτής στις πραγματικές ανάγκες των ελαιοδέντρων.

Η προσπάθεια του ΑΣ συνεχίζεται με τον εκσυγχρονισμό του αντλητικού συγκροτήματος της συνεταιριστικής γεώτρησης η οποία χρηματοδοτείται με πόρους του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται εξαιρετικής σημασίας δεδομένης της συνεισφοράς του νερού της συγκεκριμένης γεώτρησης στο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής.

Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να δημιουργηθούν συνθήκες που να εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί του ΑΣ θα έχουν διαθέσιμο νερό όταν το χρειάζονται, με πολλαπλό οικονομικό όφελος.

Επιστροφή