Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Ένα νέο πρόγραμμα για το ελαιόλαδο ξεκίνησε

Το πρόγραμμα εργασίας στον τομέα ελαιολάδου του που έχει εγκρίνει το ΥΠΑΑΤ για τον ΑΣ Συκολόγου αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό προγράμματα στην Κρήτη και το μεγαλύτερο στο Νομό Ηρακλείου

Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος που υλοποιήθηκε την περίοδο 2015-2018 το οποίο είχε ως κεντρικό στόχο τη στήριξη των παραγωγών του ΑΣ. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού τους και της συστηματικής γεωτεχνικής τους υποστήριξης

Με το νέο πρόγραμμα το οποίο διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο 2021 συνεχίζεται η γεωτεχνική στήριξη των παραγωγών του ΑΣ με πυρήνα την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια. Παράλληλα έχουν σχεδιαστεί δράσεις για την πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου καθώς και για τη βελτίωση του εδάφους

Ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο πρόγραμμα δίνεται στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού του ελαιουργείου με κεντρικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής ελαιολάδου. Οι εν λόγω παρεμβάσεις προβλέπεται να έχουν ένα διττό αποτέλεσμα: αφενός θα συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των μελών - παραγωγών του ΑΣ αφετέρου θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Επιστροφή