Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Νέα / Ανακοινώσεις

05 / 03 / 2019 Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για την ελιά

Δείτε εδώ το δελτίο γεωργικής προειδοποίησης με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών της ελιάς