Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου

Οργάνωση Παραγωγών

Ο ΑΣ Συκολόγου έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών στον Τομέα Ελαιολάδου & Επιτραπέζιας Ελιάς σύμφωνα με την ……. Απόφαση της επιτροπής…… 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Οργάνωση Παραγωγών ΑΣ Συκολόγου έχει μεταξύ άλλων τους εξής σκοπούς:

 • τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, 
 • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, και καινοτόμων πρακτικών 
 • την προώθηση της χρήσης καλλιεργητικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, 
 • την προώθηση της χρήσης προτύπων παραγωγής για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, 
 • τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων από τα μέλη του.
 •  

Από τον 3/2015  υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα διάρκειας 3 ετών και προϋπολογισμού 945.000,00 € μέσω του οποίου επιδιώκονται: 

 • Ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 • Η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου 
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
 • Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας 

Συνοπτικά στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται: 

 1. Η ενθάρρυνση των παραγωγών για αξιοποίηση των υπολειμμάτων κλαδέματος μέσω του θρυμματισμού τους και τη διασπορά τους στους ελαιώνες για τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία. 
 2. Η εφαρμογή του μοντέλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με διαρκή στήριξη από κατάλληλο γεωτεχνικό προσωπικό ως σύγχρονη τεχνική καλλιέργειας η οποία έχει πολλαπλά οφέλη: στο περιβάλλον, στο κόστος παραγωγής και στην ποιότητα του ελαιολάδου 
 3. Η επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση συνθετικών εντομοκτόνων.
 4. Ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών και πρακτικών άρδευσης η οποία βασίζεται α) σε οδηγίες άρδευσης των ελαιώνων που συντάσσονται από γεωπόνους αξιοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και β) στην αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων των ελαιώνων 
 5. Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης των παραγωγών σε σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας και διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων
 6. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι ελαιοπαραγωγοί της Οργάνωσης για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου για την αποφυγή της υποβάθμισης του 
 7. Η βελτίωση των συνθηκών επεξεργασίας του ελαιοκάρπου μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού παραγωγή ελαιολάδου 
 8. Η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου που παράγεται 
 9. Η επικοινωνία- προβολή της Οργάνωσης και των δραστηριοτήτων της

 

Απολογισμός περιόδου 2015-2016