Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου

Γεωτεχνική Υποστήριξη

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους παραγωγούς –μέλη του Συνεταιρισμού, ο ΑΣ Συκολόγου έχει στο δυναμικό του δύο έμπειρους γεωπόνους οι οποίοι στηρίζουν τους καλλιεργητές με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν στις καλλιεργητικές τους δραστηριότητες. 

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και η σημαντική πρακτική εμπειρία του γεωτεχνικου δυναμικού του ΑΣ Συκολόγου εξασφαλίζει την παροχή αξιόπιστων και αντικειμενικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τους παραγωγούς – μέλη του ώστε η δραστηριότητα τους να ασκείται χωρίς επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον και να οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων που διακρίνονται για την ποιότητα τους.