Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Κρητικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκολόγου

Ελαιουργείο

Το ελαιουργείο του ΑΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ διαθέτει 2 σύγχρονες γραμμές παραγωγής, η μία εκ των οποίων χρησιμοποιείται για την κοινή άλεση του ελαιοκάρπου. Με το σύστημα κοινής άλεσης, που έχει υιοθετήσει ο ΑΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ έχει επιτύχει να έχει συνεχή και σταθερή λειτουργία του ελαιοτριβείου, γεγονός που αφενός μειώνει και το κόστος λειτουργίας του αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διατήρηση της οξύτητας του ελαιολάδου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

Στο ελαιουργείο εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του FSSC22000 και είναι αποδεκτό και αναγνωρίσιμο σε πολλές αγορές του εξωτερικού. 

Επιπλέον, μέσω αυτοματοποιημένων εφαρμογών παρακολουθείται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και έχει καθιερωθεί σύστημα διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO22005:2007